Perspective VIDEO
HIGHLIGHT!
LOVE THIS
PENALTY?

Các video dưới đây được lưu tại nơi “tạm thời chưa đánh bản quyền” nên có thể load hơi chậm. Ấn nút Play và kiên nhẫn chờ Video load, cố gắng xem không tua Video quá nhanh

HighLight - Diễn biến chính

[dzs_videogallery id="highlight" settings_separation_mode="pages" settings_separation_pages_number="9"]

Xem lại cả trận

[dzs_videogallery id="rematch" settings_separation_mode="pages" settings_separation_pages_number="9"]