Walter Crickmer

Walter Crickmer

 • Vị Trí
 • Ngày Sinh
 • Quốc Tịch
 • Đội hiện tại
 • Đội bóng cũ
 • Chân Thuận
 • Gia nhập ngày
 • Ngày mất
 • Huấn Luyện Viên
 • 1900
 • Anh
 • Manchester United
 • Manchester United
 • Chân trái
 • 1931-1945
 • 06/02/1958

Share Now

Related Post