Tommy Taylor

Tommy Taylor

9
 • Vị Trí
 • Ngày Sinh
 • Quốc Tịch
 • Đội hiện tại
 • Đội bóng cũ
 • Gia nhập ngày
 • Ngày mất
 • Tiền đạo giữa
 • 29/01/1932
 • Anh
 • Manchester United
 • Barnsley
 • 1953–1958
 • 06/02/1958

Share Now

Related Post