Matt Busby

Matt Busby

 • Vị Trí
 • Ngày Sinh
 • Quốc Tịch
 • Đội hiện tại
 • Đội bóng cũ
 • Gia nhập ngày
 • Ngày mất
 • Huấn Luyện Viên
 • 26/05/1909
 • Scotland
 • Manchester United
 • Hibernian
 • 1945–1969
 • 20/01/1994

Share Now

Related Post