Kenny Morgans

Kenny Morgans

 • Vị Trí
 • Ngày Sinh
 • Quốc Tịch
 • Đội hiện tại
 • Đội bóng cũ
 • Gia nhập ngày
 • Ngày mất
 • Tiền vệ trái
 • 16/03/1939
 • Xứ Wales
 • Cwmbran Town
 • Manchester United
 • 1956–1961
 • 18/12/2012

Share Now

Related Post