Johnny Berry

Johnny Berry

7
 • Vị Trí
 • Ngày Sinh
 • Quốc Tịch
 • Chiều Cao
 • Đội hiện tại
 • Đội bóng cũ
 • Gia nhập ngày
 • Ngày mất
 • Tiền vệ phải
 • 01/06/1926
 • Tây Ban Nha
 • 1.66 m
 • Manchester United
 • Birmingham City
 • 1951–1958
 • 16/12/1994

Share Now

Related Post