Jackie Blanchflower

Jackie Blanchflower

5
 • Vị Trí
 • Ngày Sinh
 • Quốc Tịch
 • Đội hiện tại
 • Đội bóng cũ
 • Gia nhập ngày
 • Ngày mất
 • Trung vệ
 • 07/03/1933
 • Bắc Ai Len
 • Manchester United
 • Manchester United
 • 1951–1958
 • 02/12/1998

Share Now

Related Post