Harry Gregg

Harry Gregg

1
 • Vị Trí
 • Ngày Sinh
 • Quốc Tịch
 • Đội hiện tại
 • Đội bóng cũ
 • Gia nhập ngày
 • Ngày mất
 • Thủ môn
 • 27/11/1932
 • Bắc Ai Len
 • Stoke City
 • Manchester United
 • 1957–1966
 • 16/02/2020

Share Now

Related Post