Geoff Bent

Geoff Bent

 • Vị Trí
 • Ngày Sinh
 • Quốc Tịch
 • Đội hiện tại
 • Đội bóng cũ
 • Gia nhập ngày
 • Ngày mất
 • Trung vệ thòng
 • 27/12/1932
 • Tây Ban Nha
 • Manchester United
 • Manchester United
 • 1948–1951
 • 06/02/1958

Share Now

Related Post