Duncan Edwards

Duncan Edwards

6
 • Vị Trí
 • Ngày Sinh
 • Quốc Tịch
 • Chiều Cao
 • Đội hiện tại
 • Đội bóng cũ
 • Gia nhập ngày
 • Ngày mất
 • Tiền vệ trái
 • 01/11/1936
 • Anh
 • 1.80 m
 • Manchester United
 • Manchester United
 • 1953–1958
 • 21/02/1958

Share Now

Related Post