David Pegg

David Pegg

11
 • Vị Trí
 • Ngày Sinh
 • Quốc Tịch
 • Đội hiện tại
 • Đội bóng cũ
 • Gia nhập ngày
 • Ngày mất
 • Tiền vệ trái
 • 23/03/1991
 • Anh
 • Manchester United
 • Manchester United
 • 1952–1958
 • 06/02/1958

Share Now

Related Post