Bert Whalley

Bert Whalley

 • Vị Trí
 • Ngày Sinh
 • Quốc Tịch
 • Đội hiện tại
 • Đội bóng cũ
 • Gia nhập ngày
 • Ngày mất
 • Trung vệ
 • 06/08/1913
 • Anh
 • Manchester United
 • Stalybridge Celtic
 • 1934–1946
 • 06/02/1958

Share Now

Related Post