CÁC TRẬN ĐÃ ĐẤU

English Premier League
2021-2022
Old Trafford

Trọng tài: Tierney P.
English Premier League
2021-2022
St Mary's Stadium

Trọng tài: Pawson C. (Eng)
English Premier League
2021-2022
Molineux Stadium

English Premier League
2021-2022
Old Trafford

Trọng tài: Taylor A.
English Premier League
2021-2022
Boleyn Ground

Trọng tài: Atkinson M
English Premier League
2021-2022
Old Trafford

Trọng tài: Dean M.
English Premier League
2021-2022
Old Trafford

Trọng tài: Oliver M
English Premier League
2021-2022
King Power Stadium

Trọng tài: Pawson C.
English Premier League
2021-2022
Old Trafford

Trọng tài: Taylor A
English Premier League
2021-2022
White Hart Lane

Trọng tài: Attwell S
English Premier League
2021-2022
Old Trafford

Trọng tài: Oliver M
English Premier League
2021-2022
Vicarage Road

Trọng tài: Moss J
English Premier League
2021-2022
Stamford Bridge

Trọng tài: Taylor A.
English Premier League
2021-2022
Old Trafford

Trọng tài: Atkinson M.
English Premier League
2021-2022
Old Trafford

Trọng tài: Pawson C.
English Premier League
2021-2022
Carrow Road

Trọng tài: England D
English Premier League
2021-2022
Sports Direct Arena

Trọng tài: Pawson C
English Premier League
2021-2022
Old Trafford

Trọng tài: Moss J.
English Premier League
2021-2022
Old Trafford

Trọng tài: Dean M.
English Premier League
2021-2022
Villa Park

Trọng tài: Coote D
English Premier League
2021-2022
Griffin Park

Trọng tài: Marriner A
English Premier League
2021-2022
Old Trafford

English Premier League
2021-2022
Turf Moor

Trọng tài: Dean M
English Premier League
2021-2022
Old Trafford

Trọng tài: Attwell S
English Premier League
2021-2022
Old Trafford

Trọng tài: Bankes P
English Premier League
2021-2022
Elland Road

Trọng tài: Tierney P
English Premier League
2021-2022
Old Trafford

Trọng tài: Friend K
English Premier League
2021-2022
Etihad Stadium

Trọng tài: Oliver M
English Premier League
2021-2022
Old Trafford

Trọng tài: Moss J.
English Premier League
2021-2022
Old Trafford

Trọng tài: Marriner A
English Premier League
2021-2022
Goodison Park

Trọng tài: Moss J
English Premier League
2021-2022
Old Trafford

Trọng tài: Madley A
English Premier League
2021-2022
Anfield

Trọng tài: Atkinson M
English Premier League
2021-2022
Emirates Stadium

Trọng tài: Pawson C
English Premier League
2021-2022
Old Trafford

Trọng tài: Dean M
English Premier League
2021-2022
Old Trafford

Trọng tài: Kavanagh C
English Premier League
2021-2022
American Express Community Stadium

Trọng tài: Madley A
English Premier League
2021-2022
Selhurst Park

Trọng tài: Atkinson M