NameJob
Richard HawkinsTrưởng ban thể chất
Avram GlazerĐồng chủ tịch
Joel GlazerĐồng chủ tịch
Ed WoodwardPhó chủ tịch điều hành
Richard ArnoldGiám đốc điều hành tập đoàn
Cliff BatyGiám đốc tài chính
Collette RocheGiám đốc điều hành
Bryan GlazerGiám đốc không điều hành
Kevin GlazerGiám đốc không điều hành
Edward GlazerGiám đốc không điều hành
Darcie Glazer KassewitzGiám đốc không điều hành
John MurtoughGiám đốc bóng đá
Darren FletcherGiám đốc kĩ thuật
Matt JudgeGiám đốc đàm phán bóng đá

Giới thiệu