NameJob
Martin EdwardsChủ tịch danh dự
Sir Alex FergusonGiám đốc
David GillGiám đốc
Michael EdelsonGiám đốc
Sir Bobby CharltonGiám đốc
Rebecca BritainThư ký câu lạc bộ
Alan Dawsongiám đốc điều hành bóng đá