[dzs_video source=”https://www.youtube.com/watch?v=61m7XF_4L4Y” config=”skinauroradefault” autoplay=”off” cue=”off” loop=”off” type=”normal” responsive_ratio=”default”]

 

[dzs_videogallery id=”hightlight”] [dzs_videoshowcase type=”video_items” mode=”ullist” orderby=”none” order=”DESC” count=”5″ mode_zfolio_default_cat=”none” linking_type=”default”]

 

Tổng quan83%
Hàng Công84%
Hàng thủ82%
Tuyến giữa83%
Tốc độ78%
Sức mạnh78%
Hàng thủ
82%
Tuyến Giữa
83%
88 Tấn Công 88 Phòng thủ 88 Chuyền dài
25 Lực sút 85Đánh đầu 28 Rê bóng
82Thái độ 81 Đá phạt 25 Dùng tay
fsfsdfs